Home Samenwerking NGK-GKV

Samenwerking NGK-GKV

Samenwerking NGK-GKV

De eerste contacten (schriftelijke) tussen beide kerkgenootschappen dateren van 2008. Dit resulteerde in de eerste gezamenlijke bijeenkomsten van beide kerkenraden (afgevaardigden) in 2009. Al snel werden er veel onderwerpen aangedragen, die besproken dienden te worden. Tot het jaar 2012 kwamen de kerkenraden (afgevaardigden) regelmatig bij elkaar. Er is toen besloten een voorbereidingscommissie in het leven te roepen, die het samenwerkingsproces op een praktische wijze ‘handen en voeten’ moest geven. Deze commissie stelde voor om op 6 januari 2013 een gezamenlijke startdienst te organiseren. De kerkenraden namen dit over. Vanaf dat moment, wordt alles een stuk concreter. De commissieleden (Henk Braakman; Gerry Rook; Willem Borst en later Henny Korterink; Hanneke Braakman; Mark Braakman en Teun Dekker) komen met grote regelmaat bij elkaar. Een indrukwekkend aantal onderwerpen passeren in de loop der jaren de revue. Vanuit die besprekingen ontstaan er veel voorstellen, die de commissie neerlegden bij de kerkenraden. Deze voorstellen werden meestal overgenomen in een gezamenlijke kerkenraadvergadering en hebben vaak al hun beslag gekregen in beide gemeentes. Te denken valt aan kanselruil; gezamenlijke diensten; stimuleren van het samenvoegen van verenigingen; gezamenlijke catechese; faciliteren van gemeenteavonden (is overigens niet altijd gelukt); Avondmaal samen vieren; gezamenlijke kerstvieringen; alle tweede diensten samen; samenvoegen van de kerkbladen; het stimuleren van commissies die speciale onderwerpen behandelen; trachten een gemeente te zijn, die ook iets voor de omgeving betekent. Het laatste houdt in een hartelijke en gastvrije gemeente zijn. Nu de datum 1 januari 2018 steeds meer in zicht komt, zal de commissie er nog hard aan moeten trekken, om de onderwerpen, die behandeld moeten worden voor die tijd af te ronden. En allemaal als doel een samenwerkingsgemeente per 1-1-2018. Toch weten we als commissie, dat al onze inspanningen op niets uitlopen, als de Heer van de wereldkerk ons niet bijstaat en zegent.