Home Evenementen kerkdienst: ds. Vellinga
Laden Evenementen
  • Dit event is voorbij.
  • Begin11 maart - 16:30

  • Einde11 maart - 17:30

  • Locatie

kerkdienst: ds. Vellinga

Votum

Zegengroet

Amen

Zingen: Psalm 99:1,8

Gebed

Schriftlezing: 1 Kor. 15:24-28

Lezing Heidelbergse Catechismus: Zondag 48

Zingen nieuw Liedboek gezang 554:1,2,3,4

1.Welkom, welkom, koning Jezus,

vredelievend op een ezel.

Wij leggen mantels neer

als een loper voor de Heer:

Hosanna, hosanna,

gezegend is Hij

die komt in de naam van de Heer.

 

2.Lang verwacht is koning Jezus,

door de mensen hoog geprezen. Maar al zweeg heel Israël,

dan nog riepen stenen wel:

Hosanna, hosanna,

gezegend is Hij

die komt in de naam van de Heer.

 

3.Ongewenst is koning Jezus,

door de mensen afgewezen.

Hoor, de tranen in zijn stem

klagen om Jeruzalem:

O dochter van Sion,

begrijp toch vandaag

dat God jou genadig wil zijn.

 

4.Welkom, welkom, koning Jezus,

laat uw vrede ons genezen.

Bij de intocht van uw woord

is ons hart een open poort.

Hosanna, hosanna,

gezegend is Hij.

 

Preek: Bid om verandering! (Niet om verklaring)

Zingen: oud Liedboek gezang 294:1,2,3,4,5

Geloofsbelijdenis

Zingen: Zingen: oud Liedboek gezang 294:6,7,8

Gebed

Collecte

Zingen: Gereformeerd Kerkboek gezang 79:2, 6

Zegen

Amen