Home Evenementen kerkdienst: br. Weeda
Laden Evenementen
  • Dit event is voorbij.
  • Begin18 maart - 09:30

  • Einde18 maart - 10:30

  • Locatie

kerkdienst: br. Weeda

Zondag 18 maart 2018 – 9.30 uur

Welkom en mededelingen (ouderling van dienst)

[Intocht]

Zingen (staande): LB Ps.145:1 en 2 O Heer, mijn God, Gij Koning van ’t heelal…

Stil gebed
Stil gebed

Votum & Groet (voorganger)

Zingen: LB Gez.473:1, 6 en 10 Neem mijn leven, laat het, Heer…

[Verootmoediging & gebed]                                                                                                                                                           Aansporingen om te leven volgens Gods wil: Romeinen 13:8-14

Zingen: Eigen Bundel 96: Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser…

Gebed                                                                                                                                                          [Kindermoment]

Zingen: ELB 479 Zoals klei in de hand van de pottenbakker…

Kinderen naar de oppas

 

[Woord van God]

Bijbellezing: Exodus 3:7-15 en 4:1, 10-17 (NBV).

Zingen: Eigen Bundel 142: God wijst mij een weg…

Verkondiging: Ontmoeting met God in de woestijn                                                                                                        

Zingen: Eigen Bundel 21: Heer U bent mijn leven, de grond waarop ik sta…

[Gebeden & gaven]

Voorbede en dankgebed

Zingen: LB Ps.138:1,3 en 4 U loof ik, Heer, met hart en ziel…

Collecte

Kinderen komen weer terug

[Afsluiting]

Zingen (Staande): LB Gez.477:1 en 2 Geest van hierboven…

Zegen

Zingen: LB Gez.456:3 Amen, amen, amen! Dat wij niet beschamen…