Home Evenementen kerkdienst: ds. de Vries
Laden Evenementen
  • Begin25 maart - 09:30

  • Einde25 maart - 10:30

  • Locatie

kerkdienst: ds. de Vries

Votum (gezang 165b GK2017)

Zegengroet

Zingen psalm 65:1

Gods voorschriften voor ons bevrijde leven

Zingen psalm 65:2,3

Gebed

Schriftlezing 1 Kor 1:18-25

Tekst 1 Kor 1:22,23

Preek: TAAL en TEKEN van het KRUIS

Zingen gezang 204:1-4 (GK2017) (Mijn verlosser hangt aan het kruis)

Viering avondmaal: formulier 5 (GK2017)

              Geloofsbelijdenis gezang 167 (GK2017) (Machtig God, sterke rots)

              Na de viering gezang 218:1-4 (GK2017) (Lof aan Gods Zoon, die als het Lam)

              Na dankgebed gezang 212 (GK2017) (U, lam van God, wij loven U)

Inzameling van de gaven

Zingen psalm 118:1,10

Zegen