Home Algemene informatie

Algemene informatie

Algemene informatie

Naam van de kerk en adres van het kerkgebouw:

De Gereformeerde Kerk te Langeslag, Langeslag 38, 8055 PR Laag-Zuthem, tel. (0529) 497220.

Kerkgebouw1  Kerkgebouwluchtfoto-4

Kerkelijke regio:

Onder de kerkelijke gemeente vallen: Raalte (de buurtdorpen Heino, Laag Zuthem en Lierderholthuis), Dalfsen (gedeeltelijk) , Wijhe en Zwolle (gedeeltelijk, o.a. buurtdorp Windesheim).

 

Kerkblad:

“De Nieuwsbrief”: verschijnt maandelijks (m.u.v. augustus) de eerste zon­dag van de maand.

Redactie                   : kerkenraad.
Eindredacteur           : J. van der Horst
Email                        : nieuwsbrief@gkv-langeslag.nl

 

Predikant:

Predikant:                 : T. Wendt
Email                        : dstwendt@gmail.com

 

Adres kerkenraad:

Gereformeerde Kerk te Langeslag, Langeslag 38, 8055 PR Laag-Zuthem
Emailadres kerk: scriba@langeslag.gkv.nl

 

Penningmeesteresse:

J van der Vegte – Hamberg, p/a Langeslag 38, 8055 PR Laag-Zuthem

Kerk                         : Postbankrekeningnr. 856769; Rabobankrekeningnr. 3271.00.486.
Onderhoudsfonds    : Rabobankrekeningnr. 3271.62.902.

Beide rekeningen (kerk en onderh.fonds) t.n.v. penningm. Geref. Kerk te Lange­slag, p/a Langeslag 38, 8055 PR Laag-Zuthem.

 

Adres diaconie:

J. Gerrits, p/a Langeslag 38, 8055 PR Laag-Zuthem.
e-mail:                   : diaconie@langeslag.gkv.nl

 

Koster:

J. Gerrits-Borst, tel. (0529) 497199  emailadres: koster@langeslag.gkv.nl

 

kerkdiensten:

’s Zondags :   november t/m maart 9.30 en 16:30 uur.
’s Zondags :   april t/m oktober  9.30 en 19:00 uur.

De verwelkomers in de hal kunnen u de zaal wijzen waar u uw kind naar toe kunt brengen.