Home 4+ Club

4+ Club

De 4+ club

 

De 4+ club wil graag jonge basisschoolkinderen meer betrekken bij de kerkdiensten. Daarom zijn er een aantal activiteiten georganiseerd:

Iedere 1e zondag van de maand is er tijdens de middagdienst de 4+ club om kinderen uit groep 1,2 en 3 (die vaak niet 2x naar de kerk gaan) gelegenheid te geven om samen te leren, te lezen te zingen en te knutselen over alles wat maar te maken heeft met God.
de afgelopen periode was het thema “God maakte alles”. De hele schepping is besproken, er zijn liedjes over geleerd en tenslotte hebben wij allemaal een placemat gemaakt.
Verder is er elke 2e zondag van de maand een “kinderkerkboekje”, die liggen klaar in de hal van de kerk, daarin kunnen kinderen tijdens de dienst invullen wie er preekt, wat het thema is, welke liederen er werden gezongen en of er nog iets bijzonders was (bijv. voorbede).
De 3e zondag van de maand ligt er in de hal van de kerk een kinderwerkblad klaar: dit sluit aan op de preek, met vragen, puzzeltjes, zoekplaatjes, weetjes e.d.
Verder regelt de 4+ club ook bijv. de kerstfeestboekjes, de schoenendoosactie, extra activiteiten die te maken hebben met de kinderen.
Zijn er vragen, zijn er ideeën: bel gerust naar één van ons!